top of page

OCHRANA DAT

DSC_7411.jpg

OCHRANA DAT:

Můžete navštívit naše webové stránky, aniž byste uváděli své osobní údaje. Náš server automaticky zaznamenává informace obecného charakteru při každém přístupu na naše webové stránky z důvodu zajištění systémové bezpečnosti (viz "Serverová data"). Tyto údaje jsou uchovávány odděleně od jakýchkoli osobních údajů, které jste mohli uvést, a pro nás neumožňují zpětné identifikace konkrétních osob a jsou automaticky smazány nejpozději po 2 měsících. Tato data nejsou sloučena s jinými zdroji dat. Další, zejména osobní údaje, jako je váš jméno, adresa, telefonní číslo nebo e-mailová adresa, nejsou zaznamenávány, pokud nejsou tyto údaje poskytnuty dobrovolně, například v rámci žádosti o kontakt.

 

SOUBORY COOKIE:

 

Abyste návštěvu naší webové stránky učinili atraktivní a umožnili použití určitých funkcí, používáme soubory cookies, což jsou malé textové soubory, které jsou uloženy na vašem zařízení. Některé z těchto cookies jsou automaticky smazány po zavření prohlížeče (tzv. "session cookies"), zatímco jiné zůstávají na vašem zařízení déle a umožňují nám ukládat nastavení stránek (tzv. "persistent cookies"). V druhém případě můžete délku uchovávání nalézt v přehledu nastavení cookies ve vašem webovém prohlížeči.

Pokud jsou osobní údaje také zpracovávány jednotlivými cookies používanými námi, zpracování probíhá v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR buď pro plnění smlouvy, podle čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR v případě uděleného souhlasu, nebo podle čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR k ochraně našich oprávněných zájmů o co nejlepší funkčnost webové stránky a přátelský a efektivní design vaší návštěvy.

Můžete nastavit váš prohlížeč tak, aby vás informoval o nastavení cookies a abyste mohli individuálně rozhodnout, zda je přijmete, nebo vyloučit přijetí cookies pro určité případy nebo obecně.

Upozorňujeme, že pokud nebudete přijímat cookies, může být funkčnost naší webové stránky omezena.

 

GOOGLE:

 

Využíváme různé služby společnosti Google Inc., se sídlem na adrese 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA, dále jen "Google".

 

POUŽITÍ RECAPTCHA:

 

Pro ochranu před zneužitím formulářů na naší stránce používáme službu reCAPTCHA od společnosti Google. To umožňuje ověření příslušného vstupu na lidský původ nebo zda se jedná o zneužití automatizovaným zpracováním stroje. Google tyto vstupy využívá mimo jiné k digitalizaci knih nebo obsahovému zaznamenání fotografií. Jak jsme informováni, zdrojová adresa URL, operační systém a prohlížeč, IP adresa, stejně jako chování návštěvníků webových stránek, délka trvání návštěvy, chování uživatele při zadávání a pohyby myši v oblasti zaškrtávacího políčka reCAPTCHA jsou předávány společnosti Google. Také jsou používány soubory cookie od společnosti Google. Přenášená IP a dresa může být spojena s dalšími daty, pokud jste přihlášeni ke svému účtu Google. Pokud chcete zabránit přenosu a ukládání vašich dat a chování na našich webových stránkách společností Google, odhlásíte-li se před použitím pluginu reCAPTCHA z Google. Tato služba se používá v souladu s podmínkami používání Google: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/.

 

GOOGLE MAPY:

Tato stránka využívá kartografickou službu Google Maps přes rozhraní API. K využití funkcí Google Maps je nutné uložit vaši IP adresu. Tyto informace jsou obvykle přenášeny na server Google v USA a tam uloženy. Poskytovatel této stránky nemá vliv na tuto přenos dat. Použití Google Maps je v zájmu atraktivní prezentace našich online nabídek a snadného nalezení uvedených míst na našich webových stránkách. To představuje legitimní zájem podle čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Další informace o zacházení s uživatelskými daty naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

 

GOOGLE WEB FONTS:

 

Tato stránka používá tzv. webové fonty poskytované společností Google k jednotnému zobrazení písma. Při volání stránky váš prohlížeč stahuje potřebné webové fonty do mezipaměti pro zobrazení textů a písem. K tomu účelu musí váš prohlížeč navázat spojení se servery Google. Tím získává Google informace, že byla tato webová stránka zobrazena prostřednictvím vaší IP adresy. Použití Google Web Fonts je v zájmu jednotného a atraktivního zobrazení našich online nabídek. To představuje legitimní zájem podle čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Pokud váš prohlížeč nepodporuje webové fonty, bude použita standardní písmo vašeho počítače. Další informace o Google Web Fonts naleznete na adrese https://developers.google.com/fonts/faq a v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/.

 

YOUTUBE:

 

Naše webové stránky využívají pluginy stránek provozovaných společností YouTube. Provozovatelem stránek je společnost YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. Pokud navštívíte jednu z našich stránek vybavených pluginem YouTube, bude navázáno spojení s servery YouTube. Serveru YouTube bude sděleno, které naše stránky jste navštívili. Pokud jste přihlášeni ke svému účtu YouTube, umožníte YouTube přiřadit váš surfing přímo vašemu osobnímu profilu. Můžete to zabránit tím, že se odhlásíte ze svého účtu YouTube. Použití YouTube je v zájmu atraktivní prezentace našich online nabídek. To představuje legitimní zájem podle čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Další informace o zacházení s uživatelskými daty naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti YouTube na adrese: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy. Upozornění na odpovědnost: i přes pečlivou kontrolu obsahu nebereme žádnou odpovědnost za obsah externích odkazů. Za obsah propojených stránek jsou odpovědné výhradně jejich provozovateli.

 

OPENSTREETMAP:

 

Využíváme služby nadace OpenStreetMap. Podmínky použití jsou k dispozici na adrese https://wiki.osmfoundation.org/wiki/Terms_of_Use.

 

STARTNEXT:

 

Pro nákup vstupenek a předmětů s motivy přes Startnext platí zásady ochrany osobních údajů společnosti Startnext GmbH. Zásady ochrany osobních údajů naleznete zde: https://www.startnext.com/info/agb/datenschutz.html.

 

EVENTIM:

 

Naše webové stránky používají nástroj pro objednávání vstupenek z eventim.de. Provozovatelem stránek je společnost CTS EVENTIM AG & Co. KGaA, Contrescarpe 75 A, 28195 Bremen Německo. Pokud navštívíte jednu z našich stránek vybavených nástrojem Eventim, dojde k přesměrování na servery eventim.de. Serveru Eventim bude sděleno, které naše stránky jste navštívili. Použití Eventim je v zájmu atraktivního zobrazení a využívání našich online nabídek. To představuje legitimní zájem podle čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Další informace o zacházení s uživatelskými daty naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Eventim na adrese: http://www.eventim.de/tickets.html?affiliate=EVE&doc=info/dataProtection.

 

SERVEROVÁ DATA:

 

Z technických důvodů váš internetový prohlížeč odesílá následující údaje na naše servery. Část těchto dat je uložena v serverových log souborech:

  • použité operační systém

  • typ a verze prohlížeče

  • vaše internetová protokolová (IP) adresa

  • webová stránka, ze které jste nás navštívili (URL odkazu)

  • datum a čas vašeho přístupu

  • které stránky nebo soubory byly požadovány

  • soubory cookie z předchozích návštěv naší stránky

Tato data mohou být vyhodnocena pro technické účely (např. analýza chyb). Jsou však uložena odděleně od případných osobních údajů, které jste poskytli, a neumožňují zpětné identifikace konkrétní osoby.

 

KONTAKT:

 

V rámci kontaktu s námi (např. prostřednictvím kontaktního formuláře nebo e-mailu) jsou osobní údaje zpracovávány pouze za účelem zpracování a odpovědi na váš dotaz a pouze v rozsahu nezbytném pro tento účel.

Právním základem pro zpracování těchto údajů je naše oprávněné zájmy odpovědět na váš dotaz podle čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Pokud je váš kontakt zaměřen na uzavření smlouvy, dalším právním základem pro zpracování je čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR. Vaše údaje budou smazány, pokud lze z okolností usoudit, že příslušná záležitost byla konečně vyjasněna, a za předpokladu, že neexistují žádné zákonné povinnosti týkající se jejich uchovávání.

 

POUČENÍ, ODVOLÁNÍ A SMAZÁNÍ:

 

Pokud máte dotazy ohledně sběru, zpracování nebo využití vašich osobních údajů, jejich opravy nebo odvolání uděleného souhlasu, kontaktujte nás. Máte také právo na výmaz dat. Pokud vyplývá z právních předpisů povinnost uchovávání, máte v těchto případech právo na blokování dat.

 

ZMĚNY VE ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ:

 

Vyhrazujeme si právo upravit zpracování osobních údajů v souladu s případnou změnou právních předpisů nebo změnami ve službách, které využíváme (např. Google).

bottom of page